Strojne inštalacije na enem mestu.

Storitve

Zakaj imamo tako visoko porabo energije ?

Vzrok za visoko porabo energenta ali toplote je lahko:

- višina porabe energenta ali toplote za namen centralnega ogrevanja prostorov je predvsem odvisna od povprečne zunanje temperature v času obračunskega obdobja, zato poraba v začetku ogrevalne sezone narašča, doseže praviloma največjo vrednost v mesecu januarju, ter pada proti koncu ogrevalne sezone;

- pomotoma nepravilno odčitano ali zavedeno stanje merilne naprave;

- daljše obračunsko obdobje, kot je običajno - možni razlogi:
v rednem roku ni bilo mogoče odčitati stanja, pozno prispetje potrebnih dokumentov ob novi priključitvi ali menjavi lastništva;
nepravilno delovanje merilne naprave;
računsko določeno stanje za čas okvare merilne naprave;
računsko določeno stanje merilne naprave, ker odjemalec ni sporočil odčitka

Poznamo novosti na trgu, zato vam lahko priporočamo najsodobnejši način ogrevanja s katerim boste prihranili porabo energenta - denarja -

Podjetje ima pridobljene vse A-teste, ter certifikate o skladnosti in spričevala po SIST EN. Vgrajujemo samo elemente in materiale z certifikatom ISO (International Organisation for Standardisation). Za elemente in sklope plinovodnega omrežja ter za notranje plinovodne instalacije pa še DVGW TRG predpis.

Digitalni pregled, preizkus tesnosti plinske instalacije.

STROKOVNO VAM UREDIMO DIGITALNI PREGLED, PREIZKUS TESNOSTI PLINSKE NAPELJAVE.

POSTOPEK SE OPRAVI NA TESNOST IN TRDNOST PLINSKE NAPELJAVE !!!

Z testom pridobite pisno garancijo, za morebitne tehnične preglede po-pravilnikih o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme Ur.L. 101/2004,94. člen, 3.odstavek in 54.člen, IN pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu Ur.L. 56/1999, 96. člen, 2. odstavek (ni potrebno za stanovanjske objekte) gre predvsem za občutek varnosti.

Do okolja prijazno ogrevanje.

Trajnostna preskrba gospodinjstev s toplotno energijo zahteva ekonomsko učinkovito, do okolja prijazno in družbeno sprejemljivo uporabo virov in sistemov. Kot do okolja prijazno ogrevanje razumemo uporabo virov energije, ki pri pretvorbi v toploto ne povzročajo večjih emisij (plinastih, kapljevinastih, trdnih), kot jih lahko okolje absorbira brez nepopravljivih posledic. Najbolje ta merila izpolnjujejo obnovljivi viri energije (OVE) iz lokalnega okolja.

DVIGNITE ENERGETSKI STANDARD VAŠEGA DOMA NA NAJVIŠJI NIVO

Toplotne črpalke WPL AR, izkoriščajo zunanji zrak kot vir toplotne energije.

+5.000

Izdelanih projektov

Naši projekti govorijo o našem znanju. Poznamo novosti na trgu, zato vam lahko priporočimo najsodobnejši način ogrevanja.

17

Let izkušenj

Ekipo sestavljamo mlad tim z ogromno ambicije, delavnosti ter predanosti strankam.

100%

Zadovoljstvo strank

Najpomembnejše nam je zadovoljstvo strank, saj projekta ne končamo dokler stranka ni zadovoljna.

+10.000

Prevoženih kilometrov

Za sabo imamo veliko kilometrov saj naši projekti segajo po celotni Sloveniji.

Zakaj izbrati nas

Kaj pridobite z nami

Nudimo vam hitro odzivnost, kar je prednost našega podjetja. Namenimo maksimalno pozornost našim posameznim stranka, vam prisluhnemo ter upoštevamo vse vaše želje. Z nami pridobite dobro načrtovan ter kakovosten izdelek, ki vam bo služil še mnogo mrzlih dni.