Plinske napeljave

Plinsko kondenzacijska peč

Plinsko ogrevanje s kondenzacijsko tehnologijo spada med stroškovno najugodnejše, najvarčnejše in tehnološko najbolj izpopolnjene ogrevalne sisteme.

Sodobna plinska kondenzacijska peč deluje v nižjem temperaturnem režimu, zaradi česar so toplotne izgube peči in toplotne izgube z odvedenimi plini minimalne v primerjavi s klasičnimi napravami. Kondenzacijska peč skoraj v celoti izkoristi toploto iz dimnih plinov in jo pretvarja v ogrevalno toploto.

Digitalni pregled, preizkus tesnosti plinske instalacije.

STROKOVNO VAM UREDIMO DIGITALNI PREGLED, PREIZKUS TESNOSTI PLINSKE NAPELJAVE.

POSTOPEK SE OPRAVI NA TESNOST IN TRDNOST PLINSKE NAPELJAVE !!!

Z testom pridobite pisno garancijo, za morebitne tehnične preglede po-pravilnikih o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme Ur.L. 101/2004,94. člen, 3.odstavek in 54.člen, IN pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu Ur.L. 56/1999, 96. člen, 2. odstavek (ni potrebno za stanovanjske objekte) gre predvsem za občutek varnosti.

Podjetje ima pridobljene vse A-teste, ter certifikate o skladnosti in spričevala po SIST EN. Vgrajujemo samo elemente in materiale z certifikatom ISO (International Organisation for Standardisation). Za elemente in sklope plinovodnega omrežja ter za notranje plinovodne instalacije pa še DVGW TRG predpis.

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve?

Pošljite povpraševanje in odgovorili vam bomo v najkrejšem možnem času.